Jak se stát canisterapeut

Výchova pejska pro canisterapii je dosti náročná a klade velké nároky na pejsky i na jejich psovody. Předpokladem je hlavně laskavý přístup k pejskovi a trpělivost při výcviku a výchově. Ne každý pes je pro tuto činnost vhodný, pes nesmí být zejména příliš bázlivý a musí zvládat základní poslušnost. Dále by jste měli mít čas ve alespoň některé všední dny odpoledne a někdy volné víkendy. Tato činnost je třeba vhodná pro důchodce s pejskem, kteří mají dostatek času, ale není to podmínkou. 

Pokud se rozhodnete stát se se svým pejskem canisterapeutickým týmem, kontaktujte nás, můžeme předběžně posoudit, jestli je Váš pes a Vy pro canisterapii vhodným kandidátem.
Dále je pak nutno absolvovat školení canisterapie a složit se psem zkoušku ZMP (stáří 6-12 měs.) nebo ZCP1 (základy canisterapie psa, min. věk 12 měs.). Zkoušce předchází zaplacení členství (1.rok 300 Kč - zahrnuje školení a zkoušky, tričko Cantes; další roky pak jen 100 Kč). Zkoušky a vydaný certifikát platí tak dlouho, dokud pes vykonává aktivně canisterapii a členu neskončí členství (kromě ZMP, ta platí do 12 měs. věku psa). Další stupeň jsou zkoušky pro pokročilé ZCP2 (od 16 měsíců věku psa). 

Ke stažení :

Všeobecné podmínky ke stažení zde  a zkoušky přehled ke stažení  zde .

ZMP1 zkoušky mladých psů do  12 měsíců  zde .  ZCP1 základní zkoušky caniserapie od 12 měsíců  zde . 

Je také nutno seznámit se a dodržovat stanovy zde a směrmice Cantes Opava : zde

Přihláška do Cantes Opava  zde .   

Canisterapeutický tým (psovod i pes) musí být dále při provádění canisterapie fyzicky a psychicky v pohodě. Více týmů na jednom místě je možné s tím, že se musí mezi sebou dobře snášet jak psi, tak i lidé. Dále by měl pes provádět canisterapii proto, že ho to baví, je třeba jej pozitivně motivovat. Když je příliš unaven, nenutíme ho. 

Dále je nutno dodržet :

- platné očkování proti vzteklině (+doporučuje se i tzv. 5 vakcína)
- pojištění za škody způsobené psem (cca od 150 Kč ročně)
- při výkonech musí být pes čistý a upraven, příjemně vypadat, nesmí příliš línat, fenky nesmí hárat, musí být zbaven zápachu a       
   parazitů, jako např. klíšťat a blech, odpočatý, vyvenčený, nemá zdravotní problémy omezující jej při výkonech
- tým provádí canisterapii dobrovolně, ve svém volném čase a zdarma - vykonává se bez nároku na mzdu za výkony 
- tým spolupracuje a podílí se na činnosti skupiny
-psovod dbá na to, aby pes nebyl přetěžován, aby jej canisterapie bavila, a nedělal ji z donucení
-pokud je pes příliš unaven nebo jeví známky únavy, je vhodné canisterapii přerušit či ukončit; ostatní klienty, na které se nedostalo, 
   vzít při další návštěvě jako první 

-psovod psa nikdy nepřetěžuje, ani fyzicky, ani psychicky
-spolupracuje s personálem při návštěvách u klientů
-nepoužívá fyzické donucovací prostředky, jako např. ostnatý, elektrický obojek a fyzické tresty
-dále při canisterapii nepoužívá omezující prostředky, jako halti-ohlávku, náhubek (psa by měl zvládnout bez těchto pomůcek)


Canisterapeutické týmy Cantes mohou vykonávat canisterapii a spolupracovat i s jinými týmy mimo Cantes, ale zároveň mohou tyto týmy i odmítnout, a to i bez udání důvodu. Při spolupráci musí být rovné podmínky. Odmítnutí může být zejména z několika příčin :
 
-psi nejsou motivováni, jsou ke canisterapii nuceni a viditelně je to nebaví, nebo mají zdravotní problémy, nebo se nesnášejí
-psovodi jiných skupin se příliš nevěnují svým psům při výkonech
-vznášejí na zařízení samostatné požadavky, např. na finance, eventuelně mzdu
-snaží se využít/zneužít spolupráci ke svému prospěchu či prosazování svých cílů aj.


Skupina dle svých možností hradí náklady spojené s prováděním canisterapie, případně canistrapeutické pomůcky. V současné době se snažíme získat příspěvky na svou činnost, ať můžeme náklady eliminovat. Žádáme též na úřadě o prominutí poplatků za aktivní canisterapeutické psy.